Határvidék
Leginkább a filmtekercsé, de bizonyos szempontból az esztétikáé is. Annak a területnek a vizsgálata, ahol a fény beszűrődése homogén semmivé változtatja a celluloidot, vagy fordítva, ahol a semmiből esztétikailag értékelhető kép válik.

Borderland
Borderland of the film roll or in certain respects of aesthetics as well. This work is the examination of the area where the infiltration of light alters the celluloid into homogenous nothing, or inversely, where nothing becomes an aesthetically valuable picture.

http://zselinsky.com/files/gimgs/25_hv2.jpg
http://zselinsky.com/files/gimgs/25_hv1.jpg
http://zselinsky.com/files/gimgs/25_hv3.jpg
http://zselinsky.com/files/gimgs/25_hv4.jpg
http://zselinsky.com/files/gimgs/25_hv5.jpg
http://zselinsky.com/files/gimgs/25_hv6.jpg